ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺳﺎزه ﺷﻨﺎور در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ - مهندسی مکانیک و ارتعاشات

ﮐﺎﻧﺘﻮر ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺳﺎزه در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ در ﯾﮑ. ﯽ از. ﺣﺎﻟﺖ .. ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻞ. روي ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺎرن ﭘﺮواﻧﻪ. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ. ( m/s. ) ﺷﮑﻞ. -. 11. : ﮐﺎﻧﺘﻮ. ر. ﻓﺸﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ . ﻃﻮر وﺿﻮح ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .. ارﺗﻌﺎش ﺑﺮاي ﺳﺎزه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ. ﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد. در ﺑﺎﻻ. ﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ داده. ﺷﺪه.

آنالایزر ارتعاشات و بالانسر دو کاناله Vibpro V4 - نوآوران پایش

در این آنالایزر ارتعاشات دو کاناله علاوه بر تجربه حرفه‌ای آنالیز ارتعاشات، قابلیت‌های مختلفی از قبیل بالانس دینامیکی یک و دو صفحه، اندازه‌گیری فرکانس طبیعی سیستم به وسیله چکش، تست Run Up . در زمان داده برداری نقاط به ترتیب به اپراتور نمایش داده شده و سرعت بازرسی به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد. . رفتن به بالا.

ارتعاش‌ سنج سه محوره پرتابل - شرکت فنی مهندسی ایرمانتک سپاهان

استفاده از ارتعاش سنج یا ویبرومتر در تعمیر و نگهداری بسیاری از تجیهزات صنعتی . قابلیت‌ها: • صفحه نمایش کاملا رنگی • باتری قابل شارژ • مقاوم در برابر نفوذ غبار • نمایش دهنده . پارامترهایی نظیر فرکانس، سرعت، شتاب، جابجایی و شکل موج‌ها را در مدل‌های پیشرفته‌تر می‌تواند ثبت و اندازه‌گیری کند. . Hanning-flat top-uniform

مروری بر مفاهیم اساسی ارتعاشات حاصل از حرکت قطار های زیرزمینی مترو

نمایش مقاله . صفحه: 97تا 109 . از طرفی حرکت مترو ها با سرعت مناسب در حد فاصل بین ایستگاه ها موجب ایجاد ارتعاشات هر چند خفیف، اما گاهی . مترو پیش بینی و مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز نقاط دارای پتانسیل ارتعاشی بالا شناسایی گردید.

بررسی پارامترهای موثر در ارتعاشات محوری رشته درون‌چاهی جهت .

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺬﺭﺍ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ. . 1 ﻧﻤﺎﻳــﺶ ﻛﺎﻣــﻞ ﺩﻛﻞ ﺣﻔــﺎﺭﻯ ﺑــﺎ ﺍﺟــﺰﺍﻱ ﺁﻥ . ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﺷــﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﻧﻘﺎﻁ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ... ﺷــﻤﺎﺭﻩ 2 ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻭﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ.

غلتک ارتعاشی - JY800D - غلطک لرزشی - بازرگانی لرزان صنعت

غلتک ارتعاشی هیدرولیکی JY800D با بیشتر غلتک های موجود در بازار که دارای سیستم هدایت زنجیری و یا تسمه ای هستند متفاوت است. این غلطک ویبره ای با یک.

تئوري پايه ارتعاشات - Saeed Ziaei-Rad

پاسخ ارتعاش آزاد سيستم يک درجه آزادي در اثر جابجايي اوليه و سرعت اوليه بصورت .. مقدار را مي توان بعنوان سختي مختلط سيستم تعريف کرده و آن را با نمايش داد. .. را براي آن در نظر گرفت و آونگ را نمي توان خم کرد يا رو به بالا و پايين حرکت داد. ... يک پوسته قابل انعطاف و همگن که توسط منحني در صفحه محصور شده است، مطابق شکل.

انواع سنسورهای ارتعاش سنجی | سنسور ارتعاش سنج | فروش ارتعاش سنج

6 آوريل 2018 . یکی یا هر دو صفحه این خازن ها با یک جریان الکترریکی شارژ می شوند. . سنسورهای سرعت سنج برای اندازه گیری فرکانس های پایین تا متوسط مورد . این سنسورها برای نمایش دادن ارتعاشات و عملیات بالانس بر روی ماشین های دوار مفید.

اصول ارتعاشات - شرکت ملی پالایش و پخش

آشنايي با اصول ارتعاشات در ماشين آالت صنعتي به انضمام واژه نامه ارتعاشاتنام کتاب: حسين شيخ عليزاد فريد / مينا . چرا ارتعاشات ماشین ها را مانیتور مي کنیم؟ .. او به سمت باال مي رود به سمت پایین هل داده شود، نمي توانیم انتظار داشته. باشیم که .. در مقایسه با پیك دامنه سرعت، دامنه سرعت rms ماشین انرژي ارتعاشات. ماشین را نشان مي.

سرعت بالا روی صفحه نمایش ارتعاشی,

ارتعاش سنج تک کاناله (Olip Vibra5 Pro (TPI 9080 - دلتا صنعت شریف

ارتعاش سنج تک کاناله TPI 9080 Standard ابزاری برای اندازه گیری Overall . ابزاری مناسب برای اندازه گیری Overall ارتعاشات بر حسب سرعت و شتاب و جابجایی و نمایش . در ماشین ، بالا بودن شاخص 2X بیانگر بالا بودن ناهمراستایی در کوپلینگ و یا . تا تنظیمات اصلی دستگاه اعم از نور صفحه نمایش ، زبان دستگاه ، وضعیت داده های.

بایگانی‌ها تجهیزات آزمون موتور - Dina Motors

ثبت همزمان صدا و ارتعاش در 6 کانال مجزا هر یک با سرعت داده برداری حداکثر 100 کیلوهرتز . هنگامیکه در اندازه گیری قدرت موتور، به دنبال راه حل مناسب با قیمت پایین و سرعت بالا هستید، . سیستم کنترلی با صفحه نمایش لمسی . دستگاه علاوه بر نمایش همزمان اطلاعات دینامومتر یک عدد سنسور فشار روغن موتور و یک عدد حسگر دمای.

ﺮﯾ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮ ﯽ دوراﻧ ي ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧ

ﻣﺘﺪاول در ا. ﻦﯾ. راﺳﺘﺎ ﻣ. ﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ا. ﻦﯾ. ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش اﻧﺤﺮاف. ﺳﻨﺠ. ﯽ. ﺑﺮا. ي. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ارﺗﻌﺎﺷﺎت د .. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮدال ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﮔﯿﺮ دار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده. اﺳﺖ. ﯾﯿﻠﻤﺎز . ﻮﻫﺎي ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه. ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰر ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻃﺒﻞ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ. دورﺑﯿﻦ. CCD. ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ(. 1000 . ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺳﻄﻮح اﺳﺖ.

مقاله تحلیل دینامیکی و ارتعاشی پره توربین گاز تحت شرایط مختلف .

اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۵ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۶۱۱ | نظرات: ۰ . حجم فایل: ۲۳۷.۴۱ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۵ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد) . به دلیل پدیده سخت شوندگی هندسی(geometry stiffening با بالا رفتن سرعت دورانی.

دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - همایش های ایران

تعداد نمایش مقالات: ۲۳۰۶۲۶ . دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۱ تا ۷ دی ۱۳۹۱ توسط دانشگاه .. بررسی تاثیرضربه ی سرعت بالا بر ارتعاشات آزاد سازه های ساندویچی بارویه ی چند لایه فلز الیاف به روش تجربی . ارتعاشات و کمانش صفحات دایروی کامپوزیتی چندلایه متقارن تحت بارداخل صفحه ای اولیه.

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي راﻧﻨﺪه ﮐﺸﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮن T375

ﮐﺎﻣﯿﻮن اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎرت ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ. ﻧﮕﻬﺪ. اري را اﻧﺠﺎم و . ﺻﺪاﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل، ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﻟﺮزﺷﻬﺎ، ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ و اﺳﺘﻬﻼك . 14. -. ﺿﺮر و ز .. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﻄﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ . روش ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ... در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ . -9.

بررسی نقش ایزولاتور صفحه‌ای در کاهش میزان ارتعاشات منتقله در بدنه .

همچنین، در سرعت‌های بالا ایزولاتور تأثیر بسیار بهتری در کاهش سرعت ارتعاشی داشت و در سرعت‌های 2200 دور بر دقیقه و پایین‌تر، کاهش محسوسی در تأثیر ایزولاتور.

دیتاکالکتور و آنالایزر ارتعاش VA-12 | شرکت پژواک صنعت شریف

صفحه نمایش رنگی(۳۲۰*۲۴۰) پیکسل با تکنولوژی TFT دارای وضوح نمایش بسیار بالا; مود ویبرومتر: نمایش همزمان شتاب، سرعت، جابجایی وCF(نسبت پیک به RMS ) در یک صفحه; مود آنالیز طیف فرکانسی: قابلیت آنالیز فرکانسی سیگنال ارتعاشی.

دیتاکالکتور و آنالایزر ارتعاش VA-12 | شرکت پژواک صنعت شریف

صفحه نمایش رنگی(۳۲۰*۲۴۰) پیکسل با تکنولوژی TFT دارای وضوح نمایش بسیار بالا; مود ویبرومتر: نمایش همزمان شتاب، سرعت، جابجایی وCF(نسبت پیک به RMS ) در یک صفحه; مود آنالیز طیف فرکانسی: قابلیت آنالیز فرکانسی سیگنال ارتعاشی.

دفترچه راهنما E200

صفحه نمايش سيستم صوتي ... پذيري. -. رانندگي در سرعت. هاي باﻻ. لذا احتمال تصادف زير بيشتر مي. باشد. ... به ارتعاشات، سر و صدا و خصوصيات غيرعادي حركتي خودرو مثل كشيدن خودرو به يك سمت توجه ... فشار كنوني هواي هر تاير در صفحه نمايش ن.

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ( ﺑﺨ - متلب سایت

ﺣﺎل ﻧﺼﺐ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در راﺳﺘﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ. ارﺗﻌﺎﺷﺎت. ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي دوار. و. ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻋﻴــﺐ. ﻳــﺎﺑﻲ آﻧﻬــﺎ ﺑﻄــﻮر .. وارد ﻛـﺮده و ﺻـﻔﺤﻪ ورودي ﺑـﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺮور و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . را ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﻠﻪ اي و ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .. ﻋﻴـﻮب ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ ﺑـﺎﻻ،. ﺳﺮﻋﺖ.

آزﻣﻮن ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ Ultrasonic Testing

ﺑﺎ ﺑﺎﻻ. اﺳﺘﻔﺎده. اﻣﻮاج از. ﻓﺮاﺻﻮت. ﺑﺎ. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. ﺑﺎﻻ. ❖. ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮد. ﮔﺴﺘﺮده. ﺑﺮاي روش اﯾﻦ. ﺑﺎزرﺳﯽ. ﻫﺎي. ﻏﯿﺮﻣﺨﺮب . ارﺗﻌﺎﺷﯽ. :اﺳﺖ. در ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻮج اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻋﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﮐﻪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﻣﻮج ﻃﻮل از ﮐﻤﺘﺮ آن. ﺣﺮﮐﺖ .. اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺬف -15. درﯾﭽﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ -16. ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر. درﯾﭽﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ -17. ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر. ﻻﻣﭗ -18.

لرزش در ماشین آلات دوار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

حسگرهای سرعت ارتعاشی اولین نوع حسگرهای لرزش سنج بدنه هستند که برای اندازه . اما ویژگی مهم آن خروجی امپدانس پایین آن است که براحتی می توان آن را نمایش داد. .. پروکسی میتر، صفحه نمایش و غیره معمولاً توسط دستگاهی لرزش ساز به نام TK3 به.

آنالایزر ارتعاشات و بالانسر دو کاناله Vibpro V4 - نوآوران پایش

در این آنالایزر ارتعاشات دو کاناله علاوه بر تجربه حرفه‌ای آنالیز ارتعاشات، قابلیت‌های مختلفی از قبیل بالانس دینامیکی یک و دو صفحه، اندازه‌گیری فرکانس طبیعی سیستم به وسیله چکش، تست Run Up . در زمان داده برداری نقاط به ترتیب به اپراتور نمایش داده شده و سرعت بازرسی به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد. . رفتن به بالا.

شرکت مهندسی تواتر سپاهان

2 ا کتبر 2013 . تواتر سپاهان یک شرکت تخصصی در زمینه آنالیز ارتعاشات از سال 1370 تا کنون است. . تحقیقات، طراحی و تولید دستگاه های مانیتور لرزش به منظور حفاظت و .. و بالا و نهایتاً روشهای اپتیک لیزری برای دقت های بالا و سرعت عمل بالا.

فیدر ارتعاشی خطی - صفحه خانگی

دانلود مقاله : کنترل هماهنگ سازی سرعت و فاز چهار روتور . کنترل هماهنگ سازی سرعت و . ارتعاشی فیدر صفحه نمایش برای آسیاب پودر زغال سنگ. صفحه نمایش با . که یک قدرت خطی بسیار بالا به وجود می اورد که باعث ارتعاش فیدر . تماس با تامین کننده.

تاثیر وضعیت سازه فن بر ارتعاشات آن – شرکت سیمان سفید ارومیه

13 آگوست 2017 . صفحه اصلی · تاثیر وضعیت سازه فن بر ارتعاشات آن · مقالات; تاثیر وضعیت سازه فن بر ارتعاشات آن . نابالانسی و آسیب دیدگی سازه دو عامل مهم بروز ارتعاشات در فن های صنعتی . شرایط کارکرد آن ها مانند: سرعت زیاد، سایش و بعضاً دمای بالا، باعث بروز مشکلات مختلفی در آن ها شده که . نمایش 1 تا 4 از مجموع 4 مورد.